Genel Bilgi

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003–2004 akademik yılından başlayarak, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygınlık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını  değişik örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programını uygulamaya koymuştur. Bu program çerçevesinde, bölümümüz bütün YTÜ öğrencilerine Üniversite Sosyal Seçimlik dersler vermektedir. Bu derslerin amacı, temel yöntem ve içerikleri çerçevesinde, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve bunların alt dallarındaki farklı sahalardan oluşan akademik disiplinleri, özgün ve çağdaş yaklaşımlarıyla, tüm öğrenci kitlesiyle buluşturmaktır. Bu amacın temel ilkeleri, üniversite eğitimi içinde yetkin, bağımsız, geniş yaşam  deneyimleri bulunan ve toplumsal kurumlar üzerine bilgi ve kültür donanımına sahip bireyler yetiştirmek, farklılaşmış bilgi  alanları arasında iletişim sağlamak ve toplumsal faydayı göz önünde bulundurmaktır.