Lisansüstü Programlar

 

İnsan ve Toplum Bilimleri (ITB) bölümü bünyesinde üçü yüksek lisans ikisi de doktora düzeyinde olmak üzere toplam beş adet lisansüstü program yürütülmektedir. Programların tamamı sosyal bilimlerin farklı alanlarından öğrenci kabul eden kalite odaklı programlardır. Programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ilgili programın üzerine tıklayınız. 

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Kültürel Çalışmalar Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

 
 
Bütün Lisansüstü programlarda okuyan öğrencilerin eğitim süreçlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için aşağıdaki hususlara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir:
 
· Tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, Doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atamasının yapılması gerekmektedir. (YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 31/Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 18) Bu dönemlerini tamamlayan öğrencilerimiz en geç ders kayıt haftasının ilk haftasına kadar danışman atama formlarını Anabilim Dalı aracılığıyla Enstitümüze iletmesi gerekmektedir. Tez Danışmanı atanmayan öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.
 
· Öğrenci kayıtlı olduğu programlarda tanımlanan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. (YTÜ
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Ders Kayıt Madde 29) Mevzuat gereği eğitim müfredatında zorunlu ders alma (iki tane) yükümlülüğü getirilmiştir. 2016-2017 bahar dönemi sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz programların zorunlu derslerini almak zorundadır.
 
· 2016-2017 güz dönemi ve sonrasında kayıt olan öğrencilerimiz ders aşamalarını
tamamlayabilmek için Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer derslerini almak zorundadır.
 
· Öğrenci danışmanının onaylaması durumunda Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü
programlarından en fazla iki ders seçilebilir. Bu dersler ilgili anabilim/anasanat dalının
tanımlamış olduğu seçmeli ders yüküne sayılır.
 
· Ders kayıtları yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar tamamlanır.
 
· Tez aşamasına geçen öğrenci danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi ve tez derslerini seçmek zorundadır
 
· Ders kayıt tarihlerinde; ders seçimi yapacak öğrencilerimizin ders seçimlerinde, danışman onayı getirilmiştir. Danışman onayının hemen akabinde kapanan dersler ilan olacaktır, sonrasında sadece ders ekleme süreci başlamış olacak ve bu ders eklemenin sonunda tekrar danışman onayı olacaktır. Danışman onayından sonra artık ders ekleme yapılamayacaktır.
 
· Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerinin ilgili programın eğitim dilinde almalıdır.