Projeler

PROJE I

 

Proje Adı:  ‘Yoksulluğu Yaşamak: Çocukların Gözünden Yoksulluk, Yoksunluk ve Sosyal Dışlanma’

Proje Yürütücüsü:    Yrd. Doç.Dr.Didem Gürses

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK-SOBAG 1001

Proje Amacı:

Çocukların yoksulluğu nasıl yaşadığını, günlük yaşamlarına, ev, aile, okul ortamlarına ve sosyal ilişkilerine nasıl yansıdığını anlamak,

* Çocuk yoksulluğuna ilişkin bilgi eksikliğini gidermek, farklı yaş, cinsiyet ve mekânlardaki çocukların yoksulluk deneyimlerine ilişkin derinlemesine bilgi edinmek,

* Çocuk yoksulluğuna ilişkin edinilen bu bilgilerin çocuk yoksulluğu ile mücadele  politika ve programlarında dikkate alınmasına yardımcı olmak.

 

Proje Konu ve Kapsamı:

* Çocukların yoksulluğu nasıl yaşadıklarını onların sesinden ifade etme,

* Çocuk yoksulluğunun derinliğini, dinamiklerini ve değişik boyutlarını, çocukların algıladığı biçimi ile sergileme,

* Yoksulluğun çocukların toplumsal ve duygusal yaşantıları üzerindeki etkilerini açığa çıkarma,

* Yoksulluğun çocukların aileleri, okul ortamı, arkadaşları ile ilişkilerine ve genel olarak sosyal yaşantılarına nasıl yansıdığını gösterme,

* Çocuk yoksulluğu ile mücadele politika ve programlarına ışık tutma ve yön gösterme ile sınırlıdır.

 

Proje Süresi: 24 ay.

Yöntem:

Niteliksel çalışma: Derinlemesine görüşmeler ve odak grup çalışması.

İstanbul’un değişik semtlerinde yaşayan 13-17 yaş grubundaki çocukla toplam 10 odak grup ve 50 derinlemesine görüşme yapılacaktır.