Erasmus Programı

Bölüm Erasmus Koordinatörü

 

Arş. Gör. Çağrı Taşgetiren 

 

cagritasgetiren@gmail.com

 

Fen-Edebiyat Fakültesi AZ-12

 

Bölümümüzün ikili anlaşma sağladığı üniversiteleri görmek

için: http://www.eu.yildiz.edu.tr/sayfa/3/FEN-EDEB%C4%B0YAT-FAK%C3%9CLTES%C4%B0/148

 

Erasmus programıyla ilgili detaylı bilgi için: http://www.eu.yildiz.edu.tr/