Skip to main content
Slider

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü

Department of Humanities and Social Sciences

 

 

Bölüm Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003–2004 akademik yılından başlayarak, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygınlık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını  değişik örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programını uygulamaya koymuştur. Bu program çerçevesinde, YTÜ öğrencileri eğitimleri boyunca bir Zorunlu Temel Kültür dersi ve bir Üniversite Seçimlik dersi almaktadır. Bu derslerin amacı, temel yöntem ve içerikleri çerçevesinde, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve bunların alt dallarındaki farklı sahalardan oluşan akademik disiplinleri, özgün ve çağdaş yaklaşımlarıyla, tüm öğrenci kitlesiyle buluşturmaktır. Bu amacın temel ilkeleri, üniversite eğitimi içinde yetkin, bağımsız, geniş yaşam  deneyimleri bulunan ve toplumsal kurumlar üzerine bilgi ve kültür donanımına sahip bireyler yetiştirmek, farklılaşmış bilgi  alanları arasında iletişim sağlamak ve toplumsal faydayı göz önünde bulundurmaktır.

2003-2004 Akademik yılında Rektörlük bünyesinde uygulamaya konulan ve YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  tarafından koordine edilen genel eğitim programı Temmuz 2006 tarihinde kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü bünyesinde toplanmıştır.

Bölümümüz lisans öğrencileri için sunduğu Üniversite Sosyal Seçimlik derslerinin yanı sıra 2010-2011 eğitim yılında itibaren Lisansüstü programlar da yürütmektedir.

 

Duyurular

Sonuç bulunamadı.