Ana içeriğe atla

Felsefe Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

 

Programın Amacı

 

Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, özellikle sosyal bilimler olmak üzere ilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinlerarası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamak bu programın öncelikli amacıdır.

 

Programın Dili

 

%70 İngilizce

 

Kredi Koşulları

 

Felsefe doktora programının normal eğitim süresi iki dönem ders aşaması, iki dönem doktora yeterlilik ve iki yıl tez aşaması olmak üzere 4 yıldır. Öğrencilerin ders aşaması olarak değerlendirilen iki dönemde toplam 24 kredi tamamlamaları gerekmektedir. Bu 24 krediyi öğrencinin ilgi duyduğu alana göre seçmesi ve istediği ilgi alanına yönelmesi muhtemeldir. Ayrıca, seçmeli derslerin, üçte biri daha önce alınmamış olmak şartı ile yüksek lisans programlarından da alınabilecektir. Öğrencilerin yeterlilik sınavına girebilmeleri için aldıkları derslerin ortalamasının en az BB (3.00/4.00) olması gerekmektedir. Yeterlilik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, danışman olarak atanan bir öğretim üyesi danışmanlığında tez çalışmalarına devam ederler. Tezin yazım dili İngilizce veya Türkçe’dir. Tez jürisi önünde yapılacak olan tez savunmasında başarılı olan öğrenciler doktora derecesi alırlar.

 

Programdaki Dersler

 

FEL6100 Ahlak Felsefesi Tarihinde Konular             

FEL6101 Ahlak Filozofları                                          

FEL6102 Anlatı Teorisi ve Subjektivizm                 

FEL6103 Bilim Felsefesinin Temel Konuları           

FEL6104 Büyük Filozoflar-I                               

FEL6105 Büyük Filozoflar-II                                           

FEL6106 Cumhuriyet Donemi Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları

FEL6107 Dünya Sistemi ve Kapitalizm                           

FEL6108 Felsefe Tarihinde Bilim-Felsefe-Din         

FEL6109 Hannah Arendt ve Kamusal Alan Kavramı

FEL6110 Heidegger’in Teknik Kavramı ve Eleştirisi

FEL6111 His Tarihi Mutluluk, Haset, Ask, Korku, Nefret 

FEL6112 İslam Felsefesinin Temel Sorunları-I     

FEL6113 İslam Felsefesinin Temel Sorunları-II   

FEL6114 Kritik Nedir? Michel Foucault ve Aydınlanma   

FEL6115 Metafizikte Konular     

FEL6116 Modern Donem Bilim Felsefesi Metinleri          

FEL6117 Modern Donem Din Felsefesi Metinleri             

FEL6118 Modern Donemde Bilim-Felsefe-Din İlişkisi                     

FEL6119 Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-I               

FEL6120 Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-II

FEL6121 Sosyal Medya ve Felsefe                                          

FEL6122 Şehir Felsefesi

FEL6123 Uygulamalı Ahlak-I       

FEL6124 Uygulamalı Ahlak-II

FEL6125 Biyoetik       

 

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Caner TASLAMAN

Prof. Dr. Neşet TOKU

Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ

Doç. Dr. Ali ÇAKSU

Doç. Dr. Songül DEMİR

 

Kimler Başvurabilir?

 

Felsefe doktora programına, Felsefe alanında lisans ya da yüksek lisans mezunu olan adaylar başvurabilirler.  Felsefe lisans mezunu olup yüksek lisansını sosyal bilimlerin başka alanlarında yapmış olan adaylar, Felsefe yüksek lisans programından Bölüm Kurulu kararıyla alacakları temel dersleri başarıyla tamamladıktan sonra doktora derslerini almaya başlayabileceklerdir.