Ana içeriğe atla

Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003–2004 akademik yılından başlayarak, modern eğitim sistemi içinde dünyada yaygınlık kazanmakta olan ve ülkemizde de uygulamasını değişik örnekleriyle gördüğümüz bir genel eğitim programını uygulamaya koymuştur. Rektörlük bünyesinde uygulamaya konulan ve YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü  tarafından koordine edilen genel eğitim programı, Temmuz 2006 tarihinde kurulan İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü bünyesinde toplanmıştır.

 

Bölümümüz lisans eğitiminde üniversitemizin bütün bölümlerine Sosyoloji, Tarih, Felsefe gibi alanlarda ve bunların alt dallarında Sosyal Seçimlik dersler vermektedir. Bu derslerin amacı, farklı sahalardan oluşan akademik disiplinleri, özgün ve çağdaş yaklaşımlarıyla, tüm öğrenci kitlesiyle buluşturmaktır. Bu amacın temel ilkeleri, üniversite eğitimi içinde yetkin, bağımsız, toplumsal kurumlar üzerine bilgi ve kültür donanımına sahip bireyler yetiştirmek, farklılaşmış bilgi  alanları arasında disiplinlerarası iletişim sağlamaktır.

 

Lisans öğrencileri için sunulan Üniversite Sosyal Seçimlik derslerinin yanı sıra 2010-2011 eğitim yılından itibaren bölümümüz lisansüstü programlar da yürütmektedir. Halen üçü Türkçe, biri İngilizce olmak üzere dört Yüksek Lisans programı ve bir İngilizce Doktora programı aktif olarak yürütülmektedir.