Ana içeriğe atla

Felsefe Yüksek Lisans Programı

Felsefe Yüksek Lisans Programı
 
Programın Amacı
 
Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle rasyonel-eleştirel düşünebilen uzmanlar yetiştirmek ve müspet her türlü gelişime azami katkıda bulunduğu bütün dünyada ispatlanan felsefe disiplininin ülkemizde de etkili bir konuma gelmesini mümkün kılmak. Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
 
Programın Dili
 
%30 İngilizce
 
Kredi Koşulları: 
 
Program toplam “7 ders (21 kredi) (120 ECTS)” olarak uygulanmaktadır. Bu derslerin tamamı seçmelidir. Ayrıca bir “Seminer” dersi alınması zorunludur. Öğrenciler, iki döneme yayılmış 21 kredilik bir ders ve seminer sürecinin ardından yüksek lisans tezi teslimi ve savunması yaparlar. Bölüm dışından gelen adaylar için "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanmaktadır ve öğretim üyelerinin öngördüğü dersleri almaktadırlar. Mezuniyet için danışman ile birlikte tez içerisinden üretilmiş bir yayın yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Programdaki Dersler
 
FEL5100    Büyük Osmanlı Filozofları
 
FEL5101    Bilgi Felsefesinin Sorunları
 
FEL5102    Çağdaş Felsefe Teorileri
 
FEL5103    Modern Siyaset Felsefesi            
 
FEL5104    Hukuk Felsefesinin Temel Problemleri             
 
FEL5105    Modern Dönem Bilim Felsefesi Metinleri
 
FEL5106    Modern Dönem Din Felsefesi            
 
FEL5107    Tarih-Felsefe İlişkisinin Temel Metinleri
                   
FEL5108    Kavramlar Tarihi           
 
FEL5109    Osmanlı Dünyası'nda Estetik                     
 
FEL5110    Modern Türk Düşüncesi                                 
 
FEL5111    Çağdaş Felsefe Akımları       
 
FEL5112    Klasik Siyaset Felsefeleri                        
 
FEL5113    İslam Felsefesi Ekolleri
 
FEL5114    Alman İdealizmi                                        
 
FEL5115    Bilim Sosyolojisi                                      
 
FEL5116    Bilim Felsefesinin Sorunları      
 
FEL5117    Din Felsefesinin Sorunları  
 
FEL5118    Tarih Felsefe İlişkisi
 
FEL5119    Osmanlı Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları: Din, Dil, Devlet ve Siyaset
 
FEL5120    Mimarlık Felsefesi                                
 
FEL5121    Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği                              
FEL5122    Kültür Felsefesi                                       
 
FEL5123    Osmanlı Düşünce Tarihi                            
 
FEL5124    19. Yüzyıl Avrupa Düşünce Tarihi  
 
FEL5125    Özgürlük Sorunu                               
 
Akademik Kadro
 
Prof. Dr. O. Caner TASLAMAN
 
Prof. Dr. Neşet TOKU
 
Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ
 
Doç. Dr. Ali ÇAKSU
 
Doç. Dr. Songül DEMİR
 
Dr. Öğr. Üyesi A. Teyfur ERDOĞDU
 
Arş. Gör. Dr. Çağrı TAŞGETİREN
 
Kimler Başvurabilir?
 
Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için, adayın en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan minimum 55 standart puan, YDS sınavından en az 55 ya da YDS sınavına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan almış olması gerekir.