Ana içeriğe atla

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

 

Programın Amacı

 

Sosyoloji, giderek karmaşıklaşan çağdaş dünyayı tutarlı ve bütüncül bir şekilde anlamaya ve açıklamaya yarayacak bilimsel bir perspektifi sunabilecek başlıca disiplindir.

Program bünyesinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle sosyal bilimlerin metodolojisine ve problem alanlarına hakim, sosyolojik yöntemleri ve kavramları kullanarak toplumsal yapıları ve süreçleri anlama ve açıklama kabiliyetine sahip, eleştirel düşünebilen bilim insanı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Programın Dili

 

Türkçe

 

Kredi Koşulları ve Öğretim Planı:

 

Program toplam “7 ders (21 kredi) (120 ECTS)” olarak uygulanmaktadır. Bu derslerin tamamı seçmelidir. Ayrıca bir “Seminer” dersi alınması zorunludur. Öğrenciler, iki döneme yayılmış 21 kredilik bir ders ve seminer sürecinin ardından yüksek lisans tezini teslim etmek ve başarıyla savunmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede programın öğretim planı aşağıdaki gibidir:

 

BİRİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

D

U

L

K

ECTS

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

                          TOPLAM

12

30

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

D

U

L

K

ECTS

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

Seçmeli Ders

3

0

0

3

7,5

 

SEMİNER

3

0

0

0

7,5

 

  TOPLAM

9

30

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

 

-

60

                            GENEL TOPLAM

 

 

21

120

 

 

 

Programdaki Dersler

 

SOS5004    Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

SOS5100    Modernliğin Sosyolojisi

SOS5101    Postmodernliğin Sosyolojisi

SOS5102    Sekülerleşme Sosyolojisi

SOS5103    Etnisite ve Milliyetçilik

SOS5104    Kentleşme ve Sosyal Politikalar

SOS5105    Siyasal Teori ve Toplum

SOS5106    Sosyal Teori ve Din

SOS5107    Türk Modernliğinin Sosyolojisi

SOS5108    Kültürel Kuram

SOS5109    Müzik Sosyolojisi                    

SOS5110    Tarihsel Sosyoloji

SOS5111    Beden ve Beden Politikaları

SOS5112    Bilgi Sosyolojisi

SOS5113    Elitler Sosyolojisi

SOS5114    Postmodern Medya

SOS5115    Sosyal Teori

SOS5116    Kent Sosyolojisi

 

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Bedri GENCER

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN

Doç. Dr. Onur Güneş AYAS

Doç. Dr. Betül DUMAN

Doç. Dr. Şerif ESENDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi M. Fazıl BAŞ

Arş. Gör. Abdurrahman NUR

 

Kimler Başvurabilir?

 

Programa başvurabilmek için, adayın en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan minimum 55 standart puan, YDS sınavından en az 55 ya da YDS sınavına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan almış olması gerekir.